14/06/2019 | Thi Nâng Cấp

KỲ THI NÂNG CẤP HÈ TẠI THIÊN CA

Trong 2 ngày 10-11/06/2019, Thiên Ca Music School đã tổ chức kỳ thi nâng cấp hè cho các học viên nhằm kiểm tra trình độ của các em trong thời gian qua và tiếp tục chọn những cấp bậc phù hợp để phát triển đúng khả năng của các em. Thiên Ca Music School đã v ...