01/12/2021 | Uncategorized

CHO TRẺ HỌC TRỐNG TẠI SAO KHÔNG ?

Trống là một môn nhạc cụ vô cùng thú vị về âm thanh, nhịp điệu và tiết tấu chắc chắn sẽ mê hoặc các bạn nhỏ đặc biệt là những bạn nhỏ có tính cách năng động, lí lắc, luôn thích hoạt động giải phóng năng lượng. Độ 𝐭𝐮ổ𝐢 𝐭𝐡í𝐜𝐡 𝐡ợ𝐩 để 𝐭𝐫ẻ 𝐡ọ𝐜 𝐭𝐫ố𝐧𝐠Sự năng độ ...